Witaj w Artystyczna Kartka!

Regulamin z dnia 06.02.2016 r.

REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY ARTYSTYCZNA KARTKA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego www.artystycznakartka.pl, umożliwiającego dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu jest firma Artystyczna Kartka, zwana dalej Sprzedającym.

NIP: 7571431004

REGON: 146695434

Nr rachunku bankowego: 23 1140 2004 0000 3202 4938 4814

2. Adres do korespondencji:

Artystyczna Kartka

Agnieszka Więckowska

Karolewo 6

06-214 Krasnosielc

tel: 508 734 750

e-mail: kontakt@artystycznakartka.pl

Nie prowadzimy sprzedaży bezpośredniej, pod wskazanym adresem nie ma tradycyjnego sklepu.

Jest możliwość odbioru gotowego zamówienia po wcześniejszym umówieniu się.

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.artystycznakartka.pl w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym.

4. Kupujący może wykonywać zamówienia dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym, albo nie tworzyć konta i składać zamówienia, dostępnych również dla niezarejestrowanych Kupujących, podając każdorazowo dane niezbędne do ich realizacji. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.

5. Ceny w sklepie internetowym www.artystycznakartka.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek. Do zamówień wystawiamy faktury.

6.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

7. Zastrzegamy sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

8. Kupujący akceptuje, że oferowane przez Artystyczna Kartka produkty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty. Nie jest wadą to, że zakupiony produkt może minimalnie odbiegać w szczegółach od prezentowanego na fotografii.

9. Wszystkie wzory zaprojektowane są przez Artystyczna Kartka i chronione są prawami autorskimi. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).Powielanie oraz rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autorów będzie pociągało za sobą odpowiedzialność prawną i odszkodowawczą.

10. Zawartość strony jest własnością Artystyczna Kartka i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia oraz treści strony mogą być wykorzystane w celach komercyjnych jedynie za pisemną zgodą właściciela. Wszelkie próby zapożyczania, kopiowania, cytowania i odsprzedaży wzorów, zdjęć, pomysłów i opisów będzie pociągały za sobą odpowiedzialność prawną i odszkodowawczą.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

11. Rejestracja Kupującego, a tym samym utworzenie Konta Kupującego, następuje poprzez zaakceptowanie przez Kupującego odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu, po wypełnieniu wymaganych rubryk tegoż formularza. Utworzenie Konta Kupującego wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. W procesie rejestracji Konta Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza hasło dostępu do Konta.

12. Z chwilą zaakceptowania przez Kupującego elektronicznego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 15, między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu przez Sprzedawcę Konta Kupującego oraz udostępnieniu Kupującemu możliwości korzystania z dostępnych w Koncie funkcjonalności, polegających w szczególności na: zarządzaniu danymi osobowymi Kupującego, składaniu zamówień i rezerwacji, wglądzie w status złożonych zamówień oraz rezerwacji, wglądzie w historię zakupów Kupującego w Sklepie, składaniu reklamacji dotyczących zakupionych towarów, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przez Kupującego dostępu do Konta oraz jest jednoznaczne z odmową realizacji przez Sprzedającego wszystkich zamówień, co do których nie doszło jeszcze między Stronami do zawarcia umowy sprzedaży, a także wszystkich rezerwacji, w zakresie których Kupujący nie otrzymał jeszcze od Sprzedającego informacji o ich akceptacji.

13. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Kupujący. Kupujący nie może udostępniać danych dostępowych do Konta innym osobom. Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do korzystania z Konta, w szczególności hasła dostępu do Konta.

14. Każdy Kupujący, bez konieczności tworzenia Konta Kupującego, może korzystać z następujących usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną:

usługi pozwalającej Kupującemu na przeglądanie, na stronie Sklepu, katalogu towarów dostępnych w Sklepie oraz uzyskiwanie informacji o tych towarach;

usługi umożliwiającej Kupującemu składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie w celu ich nabycia w drodze umowy zawartej na odległość;

innych usług dostępnych na stronie Sklepu dla niezarejestrowanych Kupujących, w szczególności polegających na możliwości składania przez Kupującego reklamacji drogą elektroniczną.

15. Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną mają charakter nieodpłatny, umowy zawierane są każdorazowo z chwilą rozpoczęcia przez Kupującego korzystania z danej funkcjonalności, na czas tego korzystania.

16. Kupujący zobowiązany jest do:

korzystania z usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

korzystania z usług oraz z narzędzi dostępnych w Sklepie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.

17. Sprzedawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Sklepu. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich usług i funkcjonalności Sklepu może być ograniczona częściowo lub całkowicie.

18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie, w szczególności w trakcie składania zamówień, zgodnie z ust. 6, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu.

19. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

realizacji umowy,

jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, w celu: przesyłania informacji reklamowych drogą mailową.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJA

20. Składanie zamówień następuje poprzez sklep internetowy www.artystyczna kartka.pl. Kupujący wybiera interesujący go produkt, po czym w koszyku wpisuje ilość i potwierdza zamówienie.

21. Po złożeniu zamówienia Kupujący proszony jest o wypełnienie formularza zamówienia, który przesyłany jest pocztą elektroniczną na adres skrzynki mailowej Kupującego i wybranie tekstów wcześniej mu wysłanych i odesłanie na adres Sprzedającego. Sprzedający przystępuje do wykonania projektu, który następnie zostaje przesłany do akceptacji drogą mailową z powrotem n adres Kupującego.

22. Jeśli Klient zrezygnuje z zamówienia po wybraniu tekstów lub zaakceptowaniu projektu pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 20% wartości zamówienia za przygotowanie.

23. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.

24. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez Sprzedającego. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie.

25. Sprzedający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia na każdym jego etapie w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

26. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy dwa dni od złożenia zamówienia lub po wykonanym i zatwierdzonym projekcie.

27.Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

płatność z góry za pomocą przelewu bankowego – po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail od Sprzedawcy z informacją o numerze rachunku bankowego, na którą powinien przelać należną Sprzedawcy kwotę; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy;

płatność przy odbiorze towarów od kuriera (pobranie) - zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze zakupionych towarów;

28. Sprzedający zobowiązuje się, w zależności od zamówionego towaru, wysłać przesyłkę maksymalnie do 14 dni roboczych od momentu akceptacji projektu lub wpłaty należności (liczona jest zawsze ostatnia z tych dat).

Szybkie zamówienia- wysłanie zamówienia następuje po 4-5 dniach roboczych od momentu akceptacji projektu lub wpłaty należności (liczona jest zawsze ostatnia z tych dat) - dopłata 25% wartości zamówienia.

29. Wszystkie przesyłki są dostarczane na koszt Kupującego, poprzez firmy kurierskie, na wskazany przez Kupującego adres, na terytorium Polski. Koszty dostawy oraz ewentualne koszty dodatkowe dla każdego towaru wskazywane są podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego.

30. Po zaakceptowaniu przez Państwa wzoru czekamy na wpłatę należności za zakupiony towar, po otrzymaniu przelewu przystępujemy do realizacji zamówienia.

31. W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać wyłącznie odpowiedni numer zamówienia oraz imię i nazwisko. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

REKLAMACJA I ZWROTY

32. Zgłoszenie reklamacyjne przyjmujemy w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia nadania przesyłki przez naszą firmę.

33. Wszelkie reklamacje rozpatrujemy wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i wysłaniu przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego dokładnego opisu reklamacji.

34. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysyłanych do nas „za pobraniem”.

35. Reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas przesyłki wykonanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską uwzględniane są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i wysłaniu przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego dokładnego opisu reklamacji

36.Reklamacje dotyczące błędów w druku, które nie wynikają z naszej winy i były wcześniej zaakceptowane przez Kupującego nie będą rozpatrywane.

37. W przypadku błędów w druku, powstałych z winy Sprzedającego, Kupujący ma prawo dokonać zwrotu towaru w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru, Sprzedający na swój koszt nada paczkę zwrotną do Kupującego wraz z poprawionym lub nowym towarem.

38. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 dni roboczych od momentu otrzymania wadliwego towaru.

39. Kupujący ma prawo do zwrotu zamówionych towarów w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wysłania towaru (daty nadania przesyłki), bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (nie dotyczy towarów wykonanych na specjalne życzenie – tzw.np. personalizowanych jak zaproszenia, czy spersonalizowane winietki). Zwracany w tym trybie towar będzie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu, nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz będzie zawierał wszystkie elementy wchodzące w jego skład. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać zabezpieczony przed zniszczeniem na adres firmy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, swoje dane personalne oraz podać numer konta bankowego, na które ma zostać przekazany zwrot należności. Po otrzymaniu przesyłki sprawdzony zostaje jej stan pod względem wyżej wymienionych warunków. Jeżeli będą spełnione w/w wymogi odstąpienie od umowy zostanie dokonane, a kwota należna zwrócona zostanie w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Jako kwotę należności podlegającą zwrotowi rozumieć należy tylko i wyłącznie wartość zwracanego towaru. Koszty wysyłki zwrotnej towaru nie podlegają zwrotowi. Nie przyjmujemy zwrotów przesłanych przesyłką za pobraniem.

40. Towary wykonywane na indywidualne zamówienie traktowane są jako usługa, nie są objęte możliwością zwrotu. Towary te rozumiane są jako rzeczy, które nie nadają się do powtórnej sprzedaży osobom trzecim. Zaliczamy do nich zaproszenia, zawiadomienia, winietki, menu, zawieszki, podziękowania, itp., czyli wszystkie te rzeczy, które są odpowiednio przygotowane i nadrukowane wg życzenia Kupującego.

41. Reklamacji nie podlegają:

- próbki;

- odcień koloru (obraz wyświetlany na monitorze może różnić się od wydrukowanego;

- „sztywność papieru” – gramatura.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

42. Rejestracja Kupującego, a tym samym utworzenie Konta Kupującego, następuje poprzez zaakceptowanie przez Kupującego odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu, po wypełnieniu wymaganych rubryk tegoż formularza. Utworzenie Konta Kupującego wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. W procesie rejestracji Konta Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza hasło dostępu do Konta.

43. Z chwilą zaakceptowania przez Kupującego elektronicznego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 15, między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu przez Sprzedawcę Konta Kupującego oraz udostępnieniu Kupującemu możliwości korzystania z dostępnych w Koncie funkcjonalności, polegających w szczególności na: zarządzaniu danymi osobowymi Kupującego, składaniu zamówień i rezerwacji, wglądzie w status złożonych zamówień oraz rezerwacji, wglądzie w historię zakupów Kupującego w Sklepie, składaniu reklamacji dotyczących zakupionych towarów, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przez Kupującego dostępu do Konta oraz jest jednoznaczne z odmową realizacji przez Sprzedającego wszystkich zamówień, co do których nie doszło jeszcze między Stronami do zawarcia umowy sprzedaży, a także wszystkich rezerwacji, w zakresie których Kupujący nie otrzymał jeszcze od Sprzedającego informacji o ich akceptacji.

44. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Kupujący. Kupujący nie może udostępniać danych dostępowych do Konta innym osobom. Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do korzystania z Konta, w szczególności hasła dostępu do Konta.

45. Każdy Kupujący, bez konieczności tworzenia Konta Kupującego, może korzystać z następujących usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną:

a) usługi pozwalającej Kupującemu na przeglądanie, na stronie Sklepu, katalogu towarów dostępnych w Sklepie oraz uzyskiwanie informacji o tych towarach;

b) usługi umożliwiającej Kupującemu składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie w celu ich nabycia w drodze umowy zawartej na odległość;

c) innych usług dostępnych na stronie Sklepu dla niezarejestrowanych Kupujących, w szczególności polegających na możliwości składania przez Kupującego reklamacji drogą elektroniczną.

46. Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną mają charakter nieodpłatny, umowy zawierane są każdorazowo z chwilą rozpoczęcia przez Kupującego korzystania z danej funkcjonalności, na czas tego korzystania.

47. Kupujący zobowiązany jest do:

a) korzystania z usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

d) korzystania z usług oraz z narzędzi dostępnych w Sklepie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

e) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej;

48. Sprzedawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Sklepu. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich usług i funkcjonalności Sklepu może być ograniczona częściowo lub całkowicie.

49. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie, w szczególności w trakcie składania zamówień, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu.

50. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a. realizacji umowy,

b. jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, w celu: przesyłania informacji reklamowych drogą mailową.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

51. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 informujemy, że wszelkie dane osobowe gromadzone są na zasadzie pełnej dobrowolności i są przeznaczone tylko i wyłącznie dla firmy Artystyczna Kartka do świadczenia usług, a także do wykonania zawartej przez strony umowy sprzedaży, a w szczególności imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres mailowy, numer telefonu kontaktowego. W przypadku wyrażenia na to zgody przez Kupującego dane te mogą być również przetwarzane w celach marketingowych – wysyłania do Kupującego przez Sprzedawcę informacji handlowych drogą elektroniczną.

Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Kupujący ma prawo dostępu do treści podanych przez niego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, zgodnie z przepisami ww. ustawy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

52. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

53. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu, chyba, że Sprzedawca wskazał późniejszy termin wejścia w życie nowego Regulaminu. Postanowienie zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do Klienta posiadającego utworzone Konto, który przed upływem 7 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu, wypowiedział umowę o świadczenie usługi. W przypadku dokonania przez Kupującego wypowiedzenia, umowa o świadczenie usługi, ulega rozwiązaniu z upływem w/w terminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych, przed wejściem w życie zmian. Takie zamówienia będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

54. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: http://artystycznakartka.com/regulamin.html, w brzmieniu obowiązującym Kupującego, może być również przesłany nieodpłatnie Kupującemu, na każde jego żądanie, w formie pisemnej lub elektronicznej.

55. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Sprzedawcę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności z mediacji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z pomocy właściwego miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

56. Regulamin wchodzi w życie dn. 14.02.2016 r.